Vitajte na našom webe

Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum ( skratka OZ V4) vzniklo v septembri 1997 v Bratislave. Občianske združenie pomáha rozvoju vedy a vzdelávania. V minulosti organizovalo aj akreditované vzdelávanie so zameranímna environmentálnu a zdravotnú výchovu pre materské a základné školy.

 

V súčasnosti organizuje konferencie a semináre, z čoho najvýznamnejšie sú dve podujatia a to Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní a Študentské fórum. Na tieto podujatia získalo občianske združenie ochranné známky, ktoré pridelil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici. Autorkou projektov je Adriana Wiegerová. Okrem toho združenie pomáha vydávať rôzne publikácie, podporuje predovšetkým mladých začínajúcich autorov.

Valné zhromaždenie OZ V4 na svojom zasadnutí 13.1.2012 rozhodlo, že osobou oprávnenou právne konať v mene združenia je  od 1.2.2012 PaedDr. Soňa Kršjaková, PhD.. Týmto zastáva v zmysle platných Stanov OZ V4, schválených 26.1.2005 Ministerstvom vnútra SR pod číslom spisu VVS/1-900/90-13286-3, funkciu predsedu Správnej rady OZ V4.

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.